Випускники Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги відповідно до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги певним категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 343 від 28.03.2016 р.

Про це пишуть на офіційному сайті університету.

Одноразова адресна грошова допомога в розмірі п'ятикратного прожиткового мінімуму (1684x5=8420) надаватиметься випускникам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які:

1. Навчались за державним замовленням (денна форма навчання).

2. Здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю.

3. Уклали договір про працевлаштування на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах терміном не менше ніж на 3 роки (зразок угоди).

За детальною інформацією для отримання одноразової адресної грошової допомоги певним категоріям випускників звертатися до профконсультанта відділу молодіжної політики та соціальної роботи Тетяни Кулик (099 935 11 25).

У разі відмови випускника приступити до роботи, відповідно до укладеного договору про працевлаштування на посаді педагогічного працівника в загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі одержувач допомоги зобов'язаний повернути суму отриманих коштів у вищий навчальний заклад, який здійснював її виплату.