Попри те, що нинішній виконувач обов’язків ректора ЛНТУ Петро Савчук повсякчас хвалиться своїми здобутками, аудитори встановили системні порушення вимог законодавства в управлінській діяльності, організації освітнього процесу, використанні кадрового потенціалу. Зокрема, виявилося, що чимало порушень стосувалося зарахування навантаження на викладачів. Працівники згідно з розкладом проводили одну кількість занять, а в індивідуальних планах їм вказували іншу кількість – меншу. Крім того, на деяких кафедрах керівників призначали всупереч вимогам законодавства.

Читайте також: Савчук на виборах ректора ЛНТУ заборонив іншим кандидатам агітувати за себе (документ)

Державна служба якості освіти перевірила Луцький національний технічний університет на прохання голови наглядової ради університету, волинського народного депутата Степана Івахіва. Перевірка відбувалася з 6 по 8 жовтня, пише ІА Волинські новини.

Нагадаємо, нардеп звертався до Міністра освіти з проханням відсторонити Петра Савчука з посади виконувача обов’язків ректора на час виборів очільника університету.

Викладачі читали більше годин, ніж повинні були

Законодавство передбачає, що максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. Проте, дані перевірки свідчать, що розрахунок навантаження робили щтучно, бо, наприклад, обсяг навчального навантаження кожного науково-педагогічного працівника кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, а також кафедри комп’ютерних наук на 2020/2021 навчальний рік становить 600 годин рівно.

Також аудитори встановили, що в університеті немає єдиного підходу до обчислення навчального навантаження на різних факультетах та кафедрах. Наприклад, на кафедрі дизайну до обсягу навчальної роботи на 2020-2021 н. р. не включені семестрові консультацїї, консультації перед екзаменами та модульні роботи. Разом з тим, такі види робіт включені до обсягу навчального навантаження інших кафедр (кафедри комп’ютерних наук, прикладної математики та інші).

Читайте також: "Майбутнє НЕ розпочалося 2015 року": звернення працівників ЛНТУ щодо діяльності скандального ректора Савчука

Окремі види навчальної роботи істотно занижені. Наприклад, на кафедрі дизайну за керівництво курсовими роботами з навчальних дисциплін "Матеріали в дизайні середовища" (11 студентів), "Матеріали в графічному дизайні" (15 студентів), "Матеріали в дизайні одягу" (11 студентів) до обсягу навчального навантаження кафедри внесено лише 3 години замість 111 годин. За керівництво мистецькими проектами з навчальних дисциплін "Проектування житлово-адміністративного середовища" (11 студентів), "Проектування поліграфічної продукції" (15 студентів), "Проектування одягу" (11 студентів) до обсягу навчального навантаження кафедри також внесено лише 3 години замість 148 годин.

В університеті невірно обраховують години і занижують навантаження на викладачів.

Також виявила перевірка, що заплановане навантаження не відповідає розкладу занять. Простими словами, викладачі читали більше лекцій, аніж це вказано в їх індивідуальному навантаженні. Звичайно, за те, що вони перепрацьовували подекуди вдвічі більше часу, їм не доплачували.

Нагадаємо, працівники університету не раз скаржилися на кадрову політику ректора Петра Савчука, говорили про тиск керівника, шантаж і підкуп.

Керівників кафедр призначали всупереч законодавству

Також під час перевірки виявили, що в закладі порушують закон "Про вищу освіту". Зокрема, в законі йдеться, що керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Але ректор призначав завідувачами кафедри людей, які не мали наукового ступеня та/або вченого звання відповідно до профілю кафедри. Наприклад, завідувачем кафедри комп’ютерних наук обрали Юрія Тулашвілі, який є доктором педагогічних наук, кандидатом технічних наук. А завідувачкою кафедри готельно-ресторанної справи стала Лариса Поліщук, яка є кандидатом технічних наук , спеціальність "Технологія зернових, бобових, круп'яних і комбікормів, олійних та луб’яних культур". Доценткою по кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи вона стала в липні 2020 року, через два місяці після оголошення конкурсу на заміщення завідувача кафедри.

Крім того, згадана Лариса Поліщук з 6 травня по 24 версня 2020 року одночасно виконувала обов’язки завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи та завідувача сектору ліцензування та акредитації, що є порушенням законодавства. Оскільки особа у закладі вищої освіти не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій. Крім того, у червні 2020 року Ларисі Поліщук присвоїли вчене звання доцента всупереч Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого наказом МОН. Річ у тім, що вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та мають стаж роботи не менше ніж п’ять навчальних років. Та на момент присвоєння звання Лариса Поліщук не мала п’ятирічного стажу роботи на посадах науково-педагогічних працівників, адже науково-педагогічну діяльність вона розпочала з 1 вересня 2015 року.

Керівництво університету звітується формально

Також аудитори виявили, що на кафедрах університету не забезпечується на належному рівні контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів, виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін.

Індивідуальні плани роботи викладачів заповнюються формально, види робіт та передбачені заходи не деталізовані, терміни виконання чітко не визначені, відмітки про виконання запланованих робіт відсутні.

Читайте також: Скандальний ректор луцького вузу займається підкупом виборців

Звітування науково-педагогічних працівників за 2019/2020 навчальний рік носить формальний характер: паперові звіти про виконання індивідуального плану не деталізовані за видами робіт та не відображають змісту індивідуальних планів роботи викладачів, заслуховування звітів на засіданнях більшості кафедр не проводиться, щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників та оприлюднення результатів таких оцінювань не здійснюється.

При обрахунку навантаження не забезпечується дотримання обсягів аудиторних годин, визначених відповідними навчальними планам.

Читайте головні новини Волині та України також на нашій сторінці у Facebook